منوی فروشگاه کارتل سرویس

کشور سازنده امارات
روش ساخت
کیفیت
درجه گرانروی
حجم
حجم 250 میلی لیتر
استاندارد روغن DOT 4
شرکت سازنده elf
مدل
کشور سازنده