منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 3

بیشتر بخوانید

مکمل روغن موتور خودرو یک ماده اضافی است که به روغن موتور اضافه می‌شود تا عملکرد بهتری در حفظ و نگهداری سیستم روغن در موتور فراهم کند. مکمل‌های روغن موتور خودرو ممکن است شامل مواردی مانند مواد ضد اکسیدان، مواد ضد فرسایش، مواد افزایش کننده شاخص لزجت، و مواد ضد رسوب باشد.