منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 1

بیشتر بخوانید

اسپری ضد بخار شیشه خودرو یک محصول است که به طور خاص برای پاک کردن و جلوگیری از تشکیل بخار روی شیشه های خودرو طراحی شده است. این اسپری معمولاً شامل ترکیباتی است که به شیشه اجازه می دهد تا تمیز و شفاف بماند و از تشکیل بخار جلوگیری کند.