منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 1

بیشتر بخوانید

اسپری انژکتور شوی یک محصول است که برای تمیز کردن و بهبود عملکرد انژکتورها در خودروها استفاده می شود. انژکتورها از طریق پاشش سوخت به موتور سوخت می دهند و در صورتی که کثیف شوند، ممکن است عملکرد موتور و سوخترسانی تحت تاثیر قرار گیرد.