منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 3

بیشتر بخوانید

محتوای روغن گیربکس دستی خودرو شامل انواع مواد مختلف است که برای حفظ عملکرد صحیح و بهینه گیربکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. ترکیب دقیق مواد موجود در روغن گیربکس می‌تواند بسته به نوع خودرو و دستورالعمل تولید کننده متفاوت باشد. اما در کل، محتوای روغن گیربکس دستی عموما شامل موارد زیر است: