منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 1

بیشتر بخوانید

مکمل رادیاتور خودرو، یک مایع یا پودر است که به رادیاتور اضافه می شود تا عملکرد خنک کننده را بهبود بخشید و از خوردگی و آب زدگی برای سیستم خنک کننده جلوگیری کند.