منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 1

بیشتر بخوانید

مکمل سوخت خودرو یا آدیتیو(Additive) یک ماده اضافی است که به سوخت اصلی اضافه می شود تا عملکرد خودرو را بهبود بخشد. این مکمل ها معمولاً شامل ترکیباتی هستند که می توانند به تمیز نگه داشتن سیستم سوخت رسانه شوند، عملکرد موتور را بهبود دهند، مصرف سوخت را کاهش دهند و آلودگی های مختلف را کاهش دهند.