منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 1

بیشتر بخوانید

شیشه شوی خودرو عملیاتی است که در آن شیشه های جلو و عقب خودرو تمیز می شوند. این عملیات به وسیله یک آبپاش و محلول شستشوی مناسب انجام می شود.