منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 69

بیشتر بخوانید

فیلتر هوا خودرو، یک قطعه مهم در سیستم تهویه هوای خودرو است که وظیفه تصفیه هوای وارد شده به موتور از ذرات ریز، غبار، آلاینده ها و حتی حشرات را بر عهده دارد. این فیلتر به صورت تعویضی عمل می کند و باید به طور منظم توسط کارگاه یا تکنسین مورد بازبینی و تعویض قرار گیرد.