منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 2

بیشتر بخوانید

فیلتر هوا خودرو، یک قطعه مهم در سیستم تهویه هوای خودرو است که وظیفه تصفیه هوای وارد شده به موتور از ذرات ریز، غبار، آلاینده ها و حتی حشرات را بر عهده دارد. این فیلتر به صورت تعویضی عمل می کند و باید به طور منظم توسط کارگاه یا تکنسین مورد بازبینی و تعویض قرار گیرد.