منوی فروشگاه کارتل سرویس

آیتم ها 72

بیشتر بخوانید

فیلتر خودرو یک قطعه مهم است که در سیستم تهویه و صافی هوای وارد شده به موتور خودرو استفاده می‌شود. وظیفه اصلی این فیلتر، جداسازی ذرات معلق و آلودگی‌های موجود در هوا است. با این کار، هوای تمیز و بدون ذرات آلوده وارد موتور می‌شود و از خرابی قطعات موتور جلوگیری می‌کند.