منوی فروشگاه کارتل سرویس

کشور سازنده کره
روش ساخت
کیفیت
درجه گرانروی
حجم
حجم 1 لیتر
مدل AFW PLUS
استاندارد روغن مطابق با الزامات استانداردهای OEM
مناسب برای گیربکس های اتوماتیک قدیمی تا مدرن
کشور سازنده